Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
POŻYCZKI
OSZCZĘDNOŚCI
KONTA OSOBISTE/INNE
UBEZPIECZENIA

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego

« wstecz
poniedziałek, 22 czerwca 2020
Admin
odsłon: 7102

 

Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 210/19 ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego,  w skład  którego wchodzą:

a) nieruchomości,

b) ruchomości,

c) środki trwałe i wyposażenie,

d) zapasy,

e) wartości niematerialne i prawne,

f) należności i roszczenia, w szczególności wynikające z udzielonych kredytów i pożyczek,

g) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo SKOK „Nike”, z wyłączeniem:

a) środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości (w gotówce i na rachunkach bankowych) na dzień sprzedaży,

b) udziałów w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej z siedzibą w Sopocie;

c) aktywów opisanych w Opisie i Oszacowaniu spieniężonych lub zrealizowanych do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa (włącznie z tym dniem);

d) dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego SKOK "Nike";

e) składników majątku nie podlegających bądź wyłączonych ze sprzedaży na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

f) składników majątku nieistniejących na dzień ogłoszenia o przetargu;

g) roszczeń wobec członków kasy o pokrycie straty bilansowej kasy w oparciu o postanowienia statutu przyjęte na podstawie art. 26 ust. 3 z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2386 ze zm.), wprowadzając podwyższoną odpowiedzialność członków kasy za straty powstałe w kasie do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.

 

Termin składania ofert: 31.07.2020 r., na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Cena wywoławcza: 72.450.120,08 zł. Wymagane wadium: 7.000.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 31.07.2020 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2020 r., w gmachu Sądu, w sali nr 14, o godz. 1000. W przypadku wpływu więcej niż dwóch ofert spełniających wymogi formalne warunków przetargu oraz wymóg ceny minimalnej, zostanie zarządzona licytacja. Warunki przetargu oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa udostępnione zostaną do wglądu w kancelarii syndyka przy Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: (22)375-73-80 lub mailowo: sekretariat@wmkn.pl.

 

Copyright © SKOK Nike     projekt i wykonanie gqim.com