Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
POŻYCZKI
OSZCZĘDNOŚCI
KONTA OSOBISTE/INNE
UBEZPIECZENIA

Rada Polityki Pienięznej podniosła nieoczekiwanie stopy procentowe o 0,25%

« wstecz
środa, 11 maja 2011
odsłon: 5459

Na posiedzeniu w dniu 1.05.2011 r. Rada Pioltyki Pieniężnej postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

* stopa referencyjna 4,25% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 2,75% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 4,50% w skali rocznej" - czytamy w komunikacie po kwietniowym posiedzeniu władzy pieniężnej.

Dzisiejsza decyzja Rady to mała niespodzianka, bo większość ekonomistów oczekiwała pozostawienia stóp na niezmiennym poziomie. Na taki krok wpłynęła bez wątpienia presja inflacyjna - według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu ceny były wyższe niż rok wcześniej o 4,3 proc. (przy celu inflacyjnym równym 2,5 proc. plus/minus 1 p.p.).

Rada zauważa, że w marcu 2011 r. roczna inflacja CPI wzrosła do 4,3%, pozostając powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Przyspieszenie wzrostu cen, choć było związane głównie z dalszym wzrostem cen żywności i energii, dotyczyło także większości pozostałych kategorii dóbr i usług. W efekcie, nastąpił dalszy wzrost inflacji bazowej. Zwiększyła się także dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu. W kwietniu br. nieznacznie obniżyły się natomiast oczekiwania inflacyjne.

"W ocenie Rady w kolejnych miesiącach roczny wskaźnik CPI będzie kształtować się na podwyższonym poziomie, co jest związane głównie ze wzrostem cen surowców rolnych i ropy naftowej na rynkach światowych, który dotychczas nie był istotnie neutralizowany przez zmiany kursu złotego" - czytamy dalej.

Według RPP, w średnim okresie, kontynuacja ożywienia gospodarczego w Polsce wraz z dalszym wzrostem zatrudnienia może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej, a w konsekwencji utrzymania się nasilonej presji inflacyjnej. Ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji rodzą także podwyższone oczekiwania inflacyjne wraz z silnym wzrostem cen surowców na świecie.

"Aby ograniczyć ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podnieść stopy procentowe NBP, kontynuując cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Jednocześnie Rada będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej" - podkreślono w komunikacie.

RPP uważa, że dane, które napłynęły w ostatnim okresie z polskiej gospodarki potwierdziły ocenę, że roczne tempo wzrostu PKB w I kw. br. mogło być zbliżone do obserwowanego w poprzednim kwartale. Jednocześnie badania koniunktury przedsiębiorstw wskazują na poprawę oczekiwań firm dotyczących popytu, zamówień i produkcji w II kw. br.

"Mimo stopniowego wzrostu wykorzystania mocy produkcyjnych oraz bardzo dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, firmy nie sygnalizują znacznego przyspieszenia aktywności inwestycyjnej w najbliższym okresie. Dane z rynku pracy wskazują, że relatywnie wysokiej dynamice zatrudnienia w przedsiębiorstwach towarzyszy utrzymywanie się umiarkowanego wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie utrzymuje się podwyższony poziom bezrobocia (po skorygowaniu o czynniki sezonowe)" - ostrzega Rada.

Copyright © SKOK Nike     projekt i wykonanie gqim.com