Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
POŻYCZKI
OSZCZĘDNOŚCI
KONTA OSOBISTE/INNE
UBEZPIECZENIA

VISA billing currency

« wstecz
piątek, 09 stycznia 2015
odsłon: 4072

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 1 stycznia 2015 roku organizacja płatnicza VISA International wprowadza wymóg, aby tzw.billing currency, czyli waluta transakcji przekazywanej przez VISA do wydawcy karty jako obciążenie członka, była zgodna z walutą, w której prowadzony jest rachunek klienta. W związku z powyższym dla kart wydawanych do rachunków prowadzonych w polskich złotych, wszystkie transakcje posiadacza karty, przekazywane będą do wydawcy karty w złotych polskich.

Jakie korzyści dla posiadacza karty wynikają z powyższych zmian?

  • Wszystkie transakcje kartowe wykonywane w walucie innej niż złoty polski np. poza granicami kraju czy w zagranicznym sklepie internetowym, przeliczane będą bezpośrednio na złote polskie z zastosowaniem korzystnego kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie VISA International w dniu rozliczenia operacji przez VISA International;

  • Wszystkie transakcje kartowe wykonywane w walucie innej niż złoty polski i Euro przeliczane będą bezpośrednio na złote polskie, z zastosowaniem opisanego powyżej kursu, co pozwoli na uniknięcie tzw. podwójnego przeliczania (najpierw na Euro a później na złoty polski) i spowoduje obniżenie kosztów tych transakcji.

  • Dodatkowo VISA International postanowiła, przy okazji zmian wymogów dot. billing currency, zwiększyć, z 200 złotych, do 300 złotych kwotę, którą będzie można wypłacić jednorazowo korzystając z usługi cashback.

Mając powyższe na względzie Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa NIKE działając w imieniu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w związku z § 25 ust. 2 „Regulaminu wydawania kart VISA dla członków spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych” informuje o wypowiedzeniu:

- warunków Umowy o kartę płatniczą VISA wraz z Załącznikiem nr 1 do umowy (Tabela opłat i prowizji);

- warunków Umowy o kartę płatniczą VISA (Tandem) wraz z Załącznikiem nr 1 do umowy (Tabela opłat i prowizji).

W związku z wypowiedzeniem warunków umów wymienionych powyżej,z dniem
31 grudnia 2014 r.:

Nowe, wspólne brzmienie otrzymują § 5 Umowy o kartę płatniczą VISA oraz § 5 Umowy o kartę płatniczą VISA (Tandem):

„§ 5. 1. Obciążenie Rachunku z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty następuje w złotych polskich.

2. Operacje dokonane Kartą rozliczane są w złotych polskich. Operacje wykonane w walucie innej niż złoty polski, przeliczane są na złote polskie z zastosowaniem kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie Visa International w dniu rozliczenia Operacji przez Visa International. Szczegółowy sposób przewalutowań transakcji oraz miejsca publikacji stosowanych kursów określa obowiązująca Tabela Opłat i Prowizji.”


Nowe brzmienie otrzymuje dotychczasowy przypis nr 5) Załącznika nr 1 do Umowy z członkiem o kartę płatniczą – Tabela opłat i prowizji


„Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski. W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie Visa International w dniu rozliczenia Operacji przez Visa International. Dodatkowo Wydawca pobiera prowizję za przewalutowanie w wysokości 5% wartości operacji. Kursy walutowe stosowane przez Visa International, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx.„


W Załączniku nr 1 do Umowy o kartę płatniczą VISA – Tabela opłat i prowizji zmienia się kwota maksymalnej jednorazowej usługi w ramach usługi cashback i wynosi teraz 300 zł.

Copyright © SKOK Nike     projekt i wykonanie gqim.com