Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
POŻYCZKI
OSZCZĘDNOŚCI
KONTA OSOBISTE/INNE
UBEZPIECZENIA

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom RPP nie podniosła stóp procentowych w marcu

« wstecz
środa, 02 marca 2011
odsłon: 5759
Warszawa, 02.03.2011 (ISB) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała na dotychczasowym poziomie stopy procentowe w marcu, choć w najbliższych miesiącach oczekuje dalszego wzrostu inflacji, co może skutkować kolejnym zacieśnieniem polityki monetarnej. Lutowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazuje bowiem na wyższy od październikowych oczekiwań wzrost wskaźnika cen przy niższym tempie wzrostu PKB zarówno w roku 2011, jak i 2012 oraz przy kontynowaniu tego trendu w roku 2013, wynika z komunikatu banku centralnego, opublikowanego po posiedzeniu Rady. "W ocenie Rady, kontynuacja ożywienia gospodarczego w Polsce wspierająca wzrost zatrudnienia może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej i inflacyjnej w średnim okresie. Jednocześnie wyraźny wzrost bieżącej inflacji rodzi – w warunkach ożywienia gospodarczego – ryzyko utrwalenia się podwyższonych oczekiwań inflacyjnych i może wymagać dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej. Rada uznała jednak, że dokonane w styczniu podwyższenie stóp procentowych wraz z niepewnością dotyczącą trwałości przyspieszenia popytu konsumpcyjnego oraz brakiem sygnałów wyraźnego ożywienia inwestycji, a także utrzymująca się umiarkowana presja płacowa w sektorze przedsiębiorstw i dalszy wzrost bezrobocia zmniejszają ryzyko utrwalenia się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie. W związku z tym, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" - czytamy w komunikacie po październikowym posiedzeniu władzy pieniężnej. Rada uznała, że napływające dane wskazują na utrwalenie tendencji wzrostowych w gospodarce światowej na przełomie 2010 i 2011 r. W IV kw. ub. r. nieznacznie przyspieszył PKB w Stanach Zjednoczonych, a tempo wzrostu aktywności gospodarczej w strefie euro ustabilizowało się na umiarkowanym poziomie. Rosnący popyt zewnętrzny i odbudowa popytu krajowego sprzyjają utrzymaniu korzystnej koniunktury w Niemczech, które są głównym partnerem handlowym Polski. Wzrost gospodarczy w większości krajów rozwiniętych jest nadal ograniczany przez wysoki poziom bezrobocia oraz trwające dostosowania w bilansach gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. "Dane o PKB w Polsce wskazują na stabilizację tempa wzrostu gospodarczego w IV kw. ub.r. na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Utrzymaniu relatywnie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego sprzyjało szybkie tempo wzrostu konsumpcji. Było ono wspierane przez wzrost zatrudnienia i przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. Podwyższało je także przesuwanie części zakupów przez gospodarstwa domowe w celu uniknięcia wyższych stawek VAT od stycznia br. Na niskim poziomie pozostał natomiast wzrost inwestycji" - uważa RPP. RPP podkreśliła, że najnowsze dane miesięczne wskazują na kontynuację na początku br. szybkiego wzrostu produkcji przemysłowej przy braku wyraźnych sygnałów dotyczących ożywienia aktywności inwestycyjnej i osłabieniu dynamiki sprzedaży detalicznej. Jednocześnie utrzymała się umiarkowana dynamika płac oraz przyspieszył wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach. "W styczniu 2011 r. roczna inflacja CPI wzrosła do poziomu 3,8%, tj. wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5%. Wzrost inflacji CPI wynikał przede wszystkim z podwyższenia większości stawek VAT, wzrostu cen surowców rolnych i ropy naftowej na rynkach światowych oraz podwyżek cen administrowanych. Według wstępnych szacunków, wzrosła także inflacja bazowa. Wzrostowi inflacji towarzyszyło podwyższenie oczekiwań inflacyjnych" - podkreślono. Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny NBP projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek przy podejmowaniu decyzji w sprawie stóp procentowych NBP. "Zgodnie z marcową projekcją – przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,8-3,7% w 2011 r. (wobec 2,5-3,5% w projekcji październikowej), 2,2-3,4% w 2012 r. (wobec 2,4-3,7%) oraz 2,1-3,7% w 2013 r." - poinformowano w komunikacie. "Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,3-5,1% w 2011 r. (wobec 3,3-5,5% w październikowej projekcji), 2,3-4,8% w 2012 r. (wobec 2,8-5,5%) oraz 1,7-4,4% w 2013 r." - napisał bank centralny. Dziewięciu z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie na marcowym posiedzeniu RPP. Od stycznia 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 3,75%. (ISB)
Copyright © SKOK Nike     projekt i wykonanie gqim.com